Kapat
Kapat
BURASI UYARI METNİ
Olağanüstü Hal KHK’ ları İle İlgili Basın Açıklamamız

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişiminin neticesinde olağanüstü hal süreci başlamış ve halen de devam etmektedir. Olağanüstü hale ilişkin olarak anayasamızın amir hükümleri çerçevesinde birtakım acil ve olağanüstü halin gerektirdiği hukuki düzenlemelerin yapılması ve kararların alınması da doğaldır. Bu çerçevede gerek 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabinde TBMM tarafından OHAL ilan edilmiş ve devam eden süreçte de OHAL kapsamında kanun hükmünde kararnameler çıkarılmış sürecin gerektirdiği önemli birtakım kararlar alınmıştır.

Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibini temel alarak yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Buna karşılık olağan hal durumunda da durumun gerektirdiği acil karar alma gerekliliği göz önüne alınarak KHK yayınlama yetkisi düzenlenmiştir. Dolayısıyla aslolan yasama faaliyetlerinin TBMM tarafından yürütülmesi ve yasama faaliyetlerinin katılımcı demokrasinin gereğine uygun olarak gerçekleştirilmesi anayasal bir gerekliliktir.

Mevcut mevzuatımız bu şekilde iken 15.Temmuz 2016 tarihinden bu yana yayımlanan Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerininin bir kısmında olağanüstü hal süreci ile ilgisi olmayan, yasal düzenleme yapılmasını gerekli kılan birçok konunun düzenlenmiş olduğu bu sebeple yapılan düzenlemelerin anayasada OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelerine ilişkin olarak belirlenen sınırlara uygun olmadığı görüşündeyiz. Bu aykırılığın giderilmesi ve OHAL KHK’larının hukuki sınırlarına çekilmesi gerekmektedir. 
Anayasamıza göre güvenliği ve asayişi sağlama görevi yalnızca devletin tekelindedir. Bu yetkinin sınırlarının genişletilerek resmi bir sıfatı olmayan kişilere de güvenlik sağlama yetkisi verilmesi zaten oldukça hassas bir dönemden geçen ülkemizin öngörülemeyen sorunlarla muhatap olmasına sebep olacağı gibi hukukun sınırlarının da aşınmasına sebebiyet verecektir.

Tüm bu nedenlerle olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinde olağanüstü hal ile ilgili olmayan düzenlemelere yer verilmemesi bu hususta TBMM’nin asli ve tek görevli olduğu hususuna dikkat edilmesi, ve devletimizin hukuk devleti ilkesi uyarınca kuvvetler ayrılığı prensibini de en doğru şekilde uygulayarak kararlar alması en temel beklentimizdir. 
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Konya Baro Başkanlığı

ADRES
Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı No: 175 A Blok Zemin Kat 42050 KARATAY - KONYA Tel: 0.332 356 00 18
@ 2010 Tüm hakları saklıdır. KONYA BAROSU BAŞKANLIĞI